Δωρεαν αντικατασταση ελαστικων

Το πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ εγγυάται την αντικατάσταση των ελαστικών που ενδεχομένως υποστούν τυχαίες και μη επιδιορθώσιμες βλάβες μετά από κλατάρισμα, σύγκρουση σε πεζοδρόμιο ή άλλα εμπόδια και πυρκαγιά.

Η ισχύς του προγράμματος είναι 12 μήνες ή 15.000 χλμ. από την ημερομηνία τοποθέτησης των ελαστικών.

Τι θα κάνετε σε περίπτωση ζημίας:

Στο σημείο πώλησης, αφού ελεγχθεί η ισχύς του προγράμματος και η απόδειξη αγοράς, θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του ελαστικού που υπέστη τη ζημιά λαμβάνοντας υπ’όψη τα παρακάτω:

Δωρεάν αντικατάσταση μέχρι 12 μήνες ή 15.000 χλμ. (από την τοποθέτηση των ελαστικών)