Οικολογική συνείδηση

Μας ενδιαφέρει το περιβάλλον και οι πόροι του και εργαζόμαστε σκληρά για την προστασία του. Όλες οι πρώτες ύλες μας ακολουθούν τον κανονισμό REACH EK 1907/2006. Στα εργοστάσιά μας χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μικρότερη εκπομπή ρύπων και θορύβου. Τα ελαστικά μας συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία σε δοκιμασίες και εσωτερικούς ελέγχους και συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2 και ηχορύπανσης.