Μάθετε για το αυτοκόλλητο ποιότητας της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, από την 1η Νοεμβρίου 2012, όλα τα ελαστικά που πωλούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φέρουν μια ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις τους. Τα ελαστικά κατατάσσονται ως προς την ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα, την ικανότητα τους να φρενάρουν στο βρεγμένο και τα επίπεδα του εξωτερικού θορύβου.

Ποιός όμως, βαθμολογεί τα ελαστικά και πώς;

Ο κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας έχει την ευθύνη της βαθμολόγησης των ελαστικών του σύμφωνα με ένα αυστηρό σύστημα δοκιμών, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη κατάταξη και οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν διαφορετικά ελαστικά και μάρκες. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι οι δοκιμές πραγματοποιούνται σωστά.

Το αυτοκόλλητο ποιότητας μας επιτρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε διάφορα ελαστικά, ανεξαρτήτου μάρκας, τιμής ή προέλευσης, καθαρά με στοιχεία απόδοσης.